#سلامت

✅زعفران به دلیل بو و طعم تلخی که دارد محرک بسیار خوبی برای تسکین اعصاب تحریک شده است


خواص دارویی زعفران

زعفران نگین